Publikované užívateľom TAElektro Dňa 24.január.2013

Tento článok by mohol zaujímať každého, kto má potrebu počas vykurovacej sezóny zvýšiť stupeň svojej bezpečnosti. Vplyvom rôznych netesnosti potrubia pri kúrení kotlom môže plyn unikať. V dobre vetraných miestnostiach jeho koncentrácia rastie pomaly, avšak v uzavretých suterénnych miestnostiach, alebo garážach môže koncentrácia narastať až do nebezpečnej úrovne. Je dôležité byť informovaný o tom, že koncentrácia plynu narástla do nebezpečnej úrovne. Presne na tento účel slúži detektor plynu (GAS ALARM) T387. Tento alarm je vybavený moderným plynovým senzorom a mikroprocesorovou riadiacou jednotkou. Po jeho zapnutí sa rozsvieti zelená POWER LED a ozve sa kontrolný zvuk. Na displeji bliká znak „-“ a asi po 4 minútach sa zobrazí „0“. Prístroj je pripravený. Ak v tomto stave zaznamená prístroj prítomnosť horľavého plynu, na displeji sa môže zobrazovať hodnota 1,2, …9. Ak je koncentrácia v rozmedzí úrovní 3,4,5, potom alarm vydáva pomalý zvuk (pípanie) a pri koncentrácii 6,7,8,9 upozorňuje rýchlym zvukom a STATE LED svieti na červeno. Ak dôjde k prekročeniu nastavených medzí, zobrazí sa na displeji „A“ a rozsvieti sa červená ALARM LED. Pri poklese koncentrácie plynu sa alarm vráti do bežného pracovného stavu. Tento alarm sa pripája priamo do sieťovej zásuvky 230V/50Hz, pričom má spotrebu 2W. Jeho cena sa pohybuje okolo 20€.

Ďalší detektor a alarm upozorňuje na prítomnosť a koncentráciu CO2. Jeho funkcie sú rovnaké ako v predchádzajúcom prístroji. Tento detektor je dôležité umiestniť vo vzdialenosti medzi 1m až 3m od potencionálneho zdroja CO2 čo najbližšie k podlahe, keďže práve pri zemi sa CO2 koncentruje najviac. Pri kúrení drevom a nechcenom zhasnutí plameňa, tento plyn môže spôsobiť vážne ohrozenie zdravia človeka. Tento prístroj sa taktiež pripája do siete 230V/50Hz a má spotrebu 4W. Jeho cena sa taktiež pohybuje na úrovni 20€. Oba tieto prístroje môžu zvýšiť pocit vašej bezpečnosti. Ak ich chcete vidieť a predviesť, radi vám ich ukážeme na našej predajni TA Elektro, Orlia 11, Košice.

T387 Gas detektor

Obr. : Detektor plynu a CO2.

 

Komentáre sú uzavreté.